PEMILIHAN DUTA BAHASA JAWA BARAT

Peran para pemuda dalam menjunjung tinggi bahasa Indonesia telah terbukti nyata sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Semangat dan cinta terhadap bahasa Indonesia yang terdapat dalam diri para pemuda masa itu harus tetap dipertahankan, diperkuat, dan diteruskan kepada generasi muda masa kini agar semangat kebangsaan itu terus membara di dada para pemuda Indonesia.

Sebagai upaya melibatkan para pemuda dalam menjaga dan menyebarluaskan semangat kebangsaan melalui bahasa, pada tahun 2017, Balai Bahasa Jawa Barat kembali mengadakan kegiatan Pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memilih pemuda di Jawa Barat yang memiliki sikap positif dan kemahiran dalam berbahasa Indonesia sehingga sikap serta perilaku bahasa mereka dapat menjadi teladan bagi masyarakat.