Di Tengah Keluarga

Di Tengah Keluarga adalah salah satu di antara empat buku kumpulan cerpen yang lahir pada awal karir kepengarangan Ajip Rosidi antara tahun 1950–1960-an. Menurut pandangan Jassin, Di Tengah Keluarga merupakan biografi pengarang  dengan segala suka

Read more

CARI MUATAN

Cari Muatan adalah kumpulan sajak karya Ajip Rosidi. Cari Muatan adalah kumpulan puisi Ajip Rosidi. Kumpulan sajak tersebut pertama kali diterbitkan pada tahun 1959. Kemudian, diterbitkan kembali pada tahun 1998 oleh penerbit Balai Pustaka Jakarta. 

Read more