web analytics
Undang-Undang Sisdiknas
  • 1. UNDANG-UNDANG

    === Menu ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia yang relevan dengan tugas dan fungsi Balai Bahasa. R ...

    === Menu ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia yang relevan dengan tugas dan fungsi Balai Bahasa. Rujukan utama setiap undang-undang adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa ...

    Read more