1. UNDANG-UNDANG

=== Menu ini memuat Undang-Undang Republik Indonesia yang relevan dengan tugas dan fungsi Balai Bahasa. Rujukan utama setiap undang-undang adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa perubahan. UUD 1945 dan perubahannya dapat di unduh

Read more